Drama Klasse

FRIDAY ACTING CLASS (age 10-18)

Start date: 21 April
Class times: 15.00pm to 17.00pm
Location: Old Mill Theatre, Paarl

-25 Advanced Acting Classes
-3 Masterclasses held by Industry Professionals
-2 Showcases
-4 Days filming on location

SATURDAY ACTING CLASS (age 18+)

Start date: 22 April
Class times: 11.00am to 14.00pm
Location: Old Mill Theatre, Paarl
Duration: 12 weeks

Investment: R2500 (payable over 12 weeks)

22 April: Given Circumstances
29 April: Overall Objective & Scene Objective
06 May: Obstacles & Intentions
13 May: Substitution & Endowment
20 May: Inner Objects & Internal Monologue
27 May: Beats & Actions
03 June: The Moment Before & Place
10 June: Doings: Destination, Business & Gesture
17 June: Relationships & the Meisner Technique
24 June: History & Biography
01 July: Moment to Moment
08 July: Voice, Accent & Letting It All Go

(kontak anelskye@gmail.com vir meer inligting)

Helen O’Grady Drama Skool
Lower Primary (5-8 years) – Tuesdays, 3-4pm
Upper Primary (9-12 years) – Tuesdays, 4-5pm
Youth Theatre (13-18 years) – Tuesdays, 5-6pm

Kontak besonderhede:
Helen O’Grady – North of Cape Town and Winelands
Principal: Mari Crafford, BDramHons
Tel: +27 21 913 3635
mari@helenogrady.co.za
www.dramaafrica.com

BreakaLegg Drama Club
Die aktrise Sophia Passerini, beter bekend as Vallei van Sluiers se “Hannah” bied drama werkswinkels en klasse aan by die Ou Meul! Sophia is ook bekend vir teaterproduksies soos Faan se Trein en Souttert. Sy verskyn in advertensies soos Klipdrift “Met Eish ja!” en Cell C.

Hierdie dramaklasse word al vir meer as15 jaar in die Paarl aangebied en word jaarliks net meer gewild! Opleiding sluit groeplesse/privaat (tut) sessies, Eisteddfod afrigting, rolspel, teksstudie, improvisasie, beweging en teatervaardighede sowel as voorbereiding vir die KykNet dramakompetisie in.

Kontak haar gerus om deel te wees van hierdie lekker ondervinding in 2016 OF sms slegs jou epos address en die woord DRAMA na 072 954 7214 vir ‘n volledige inligtingstuk.

*Ongelukkig kan slegs ‘n beperkte hoeveelheid studente per jaar geakkomodeer word.